Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Để đau khổ làm mềm trái tim - Lm. GB Phương Đình Toại, MI

0:00
17:03
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 13 TN năm C, cử hành lúc 19:00 ngày 26-6-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"