Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Đau khổ & Hạnh phúc - 2 mặt của bàn tay - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc

0:00
17:02
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 25 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 23-9-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"