Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Bữa tiệc trần gian & tiệc cưới Nước Trời - Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

0:00
11:31
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền trong thánh lễ Chúa nhật 26 mùa Thường niên năm C, cử hành lúc 17:30 ngày 25-9-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"