پامنقلی podkast

پامنقلی

0:00
1:29:46
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

این اولین قسمت پامنقلی هست و در این اپیزود من و امید باهم راجع به مقوله اعتراف گپ و گفت داریم.