می‌تونی یه خلاصه ازش برام بگی؟ podkast

اثرگذاری - رابرت چالدینی

0:00
40:28
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund
در این کتاب از روش‌هایی گفتیم که باهاشون گاهی آدم‌ها می‌تونن رومون اثر بذارن و کاری کنن که به خواسته‌هاشون "بله بگیم". همینطور از این حرف زدیم که "چطور نه بگیم" و حقه‌ها رو شناسایی کنیم.

Więcej odcinków z kanału "می‌تونی یه خلاصه ازش برام بگی؟"