می‌تونی یه خلاصه ازش برام بگی؟ podkast

جرئتمندانه با خود مهربان بودن از کریستین نف

0:00
12:20
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund
این قسمت کوتاه فهمیده‌ی من از فصل هشت این کتاب هست.

Więcej odcinków z kanału "می‌تونی یه خلاصه ازش برام بگی؟"