می‌تونی یه خلاصه ازش برام بگی؟ podkast

اضطراب منزلت - قسمت یک از دو

0:00
23:20
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund
در این ۲۵ دقیقه، سعی‌ کرده‌ام خلاصه‌ای از آنچه را از کتاب اضطراب منزلت نوشته‌ی آلن دوباتن فهمیده‌ام با شما شریک شوم. قسمت اول به علت و ریشه‌های اضطراب نهفته در وجودمان حرف می‌زنیم، اینکه چرا آنچه دیگران درموردمان فکر می‌کنند برایمان مهم است. قسمت بعدی به راه‌کارهای رهایی از این اضطراب می‌پردازیم.

Więcej odcinków z kanału "می‌تونی یه خلاصه ازش برام بگی؟"