Chầm Chậm Mà Sống podkast

Từ bệnh nhân trở thành "nghệ nhân tinh thần"

0:00
31:29
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

"Bệnh tật là lời mời gọi thức tỉnh tâm linh." Trải nghiệm bệnh tật của Nam Phương trong thời gian gần đây và ngay trong lúc này, cùng những đúc rút của mình.


CÁC TÀI NGUYÊN THAM KHẢO VÀ KẾT NỐI VỚI PHƯƠNG:

📄 Tài liệu miễn phí : https://www.coachnamphuong.com/tai-lieu-mien-phi

💁 Website: www.coachnamphuong.com

👥 Page: Health Coach Nam Phương

🎥Youtube: Chầm Chậm Mà Sống--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/chamchammasong/message

Więcej odcinków z kanału "Chầm Chậm Mà Sống"