Chầm Chậm Mà Sống podkast

Hướng dẫn Thiền Tâm Từ | Metta Meditation

0:00
27:16
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Mời các bạn cùng thực hành Thiền Tâm Từ (Metta Meditation). Đây là một trong 4 thực hành bổ trợ quan trọng, làm nền tảng cho thực hành thiền Minh Sát (Vipassana).

Bước đầu tiên, chúng ta làm đầy tình thương cho chính mình và cảm nhận tình thương đó thật sâu sắc trong thân. Sau đó, chúng ta sẽ đi qua các lớp thực hành, dần dần trải rộng ra cho muôn người và muôn loài.

Bài dẫn thiền được tách riêng từ podcast mới nhất của Nam Phương.

------------

KẾT NỐI VỚI MÌNH TẠI:

Website: www.coachnamphuong.com

Page: Health Coach Nam Phương

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/chamchammasong/message

Więcej odcinków z kanału "Chầm Chậm Mà Sống"