تاکسی مد | taximad podcast

تاکسی مد | taximad

TaxiMad

پادکست «تاکسی مَد» اولین پادکست انگیزشی نمایشی، به زبان فارسی‌ست که هر دوهفته یکبار مهمان گوشی‌های شماست. پادکست تاکسی مَد محصولی از گروه مَد،مجله‌ی الفبای درون است

11 episodi