TED Persian پادکست تد فارسی podcast

TED Persian پادکست تد فارسی

Alireza sharei

تو‌هر اپیزود از پادکست تد فارسی قراره یکی‌از سخنرانی های TED ‌به شیوه خودم براتون بگم.

14 episodi