Tài chính dễ như ăn kẹo podcast

#8 Cách để nắm bắt và làm chủ tâm lý trong đầu tư | Finhay

0:00
8:40
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi

Bạn Nguyễn Huỳnh Thái Sang, 19 tuổi, nghề nghiệp Sinh viên đặt câu hỏi:

"Vấn đề hiện tại của em là tâm lý.

Mặc dù lý thuyết thì biết rõ đầu tư là một quá trình rất dài và cần kinh nghiệm đủ để có lợi nhuận trong thị trường tài chính nhưng trong tâm lý, cùng suy nghĩ của em lại luôn muốn có lợi nhuận nhanh và nhiều mặc dù đó là điều không thể. Nó khiến e nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để kìm chế tốt tâm lý và loại bỏ những suy nghĩ đó ạ?"

-----------------

Tập 8 trong chuỗi Tài chính dễ như ăn kẹo. Mời các bạn lắng nghe âm thanh.

Altri episodi di "Tài chính dễ như ăn kẹo"