پادکست یو ایکس رایتینگ UX Writing | خانه تجربه‌نویسی podcast

پادکست یو ایکس رایتینگ UX Writing | خانه تجربه‌نویسی

UX Writing Home

مجلۀ یوایکس رایتینگ (ux writing mag) محصولی از خانه تجربه‌نویسی‌ست. کانال پادکست خانه تجربه‌نویسی نسخۀ صوتی مقالاتی‌ست که در زمینۀ یو ایکس رایتینگ و نویسندگی تجربه کاربر در این مجله منتشر می‌شود. همچنین می‌توانید در پادکست ما، گفتگوهایی مرتبط با تجربه کاربری را بشنوید. خانۀ تجربه‌نویسی از یک تیم تجربه‌نویس (UX Writer) تشکیل شده که به یوایکس رایتینگ محصولات فیزیکی و دیجیتال مشغولند.

16 episodi

Accedi a tutto il mondo dei podcast con l’app gratuita GetPodcast.

Iscriviti ai tuoi podcast preferiti, ascolta gli episodi offline e ricevi fantastici consigli.

iOS buttonAndroid button