پادکست شنبه این هفته podcast

ترومای جمعی، ترومای فرانسلی و سوگ

0:00
1:11:12
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi

تو این اپیزود سه متخصص عزیز همراهمونن و موضوعاتی که بهشون میپردازیم مرتبط به حال این روزهای ماست.


همراه با دکتر مهناز ارسلانی به موضوع تروما جمعی پرداختیم، با دکتر پریسا مشروطی از ترومای فرانسلی صحبت کردیم و در آخر آقای امین عدالتخواه عزیز از سوگ برامون گفتن.


امیدوایم این قسمت مرهمی باشه برای روان آسیب دیده‌ی این روزهامون.

Altri episodi di "پادکست شنبه این هفته"