پادکست شنبه این هفته podcast

تاب آوری در شرایط سخت

0:00
50:53
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi

امیدواریم محتوا‌ی این اپیزود کمکی باشه برای حفظ سلامت روانمون در شرایط حساس کنونی


مرسی از خانم غزل شیخ طاهری عزیز برای همراهی همیشگی با پادکست شنبه این هفتهبه امید آزادی 🕊️

Altri episodi di "پادکست شنبه این هفته"