پادکست فارسی رادیو چرخ - Radio Charkh podcast

پادکست فارسی رادیو چرخ - Radio Charkh

Abbas Rezaei

هر اپیزود از رادیو چرخ نتیجه سرک کشیدن به گوشه ای از دنیای علم، تکنولوژی و مهندسیه...

8 episodi