Ladiitalk podcast

کی . ترفندهای علمی زمان سنجی عالی . اپیزود شش

11/8/2022
0:00
26:19
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi
زمان اوج و افت خود را پیدا کنید . عصرها بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه چرت بزنید . حتما ناهار بخورید . از پشت میزتان بلند شوید بیرون بروید یا در کافه ناهار بخورید . به ازای هر یک ساعت نشستن ۵ دقیقه راه بروید . هرچقدر تایم استراحت دارید به فضای باز بروید و در مجاورت گیاهان باشید. تا حد ممکن از موبایل خود برای دیدن شبکه های اجتماعی استفاده نکنید.

Altri episodi di "Ladiitalk"