خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

✳️ آیا خواب‌ها رنگی‌اند؟ ✳️

0:00
11:37
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi
🔴 فصلی از کتاب : «راستی چرا؟» 🔵 نوشته: جِی اینگرام ⚪️ ترجمه: رضا اسکندری آذر 🖋 نشر خزه - 1399 🛏 موسیقی: Eurythmics

Altri episodi di "خوانش کتاب برای انسان خردمند"

 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  🔴 زندگی پنهان ذهن 5️⃣

  11:34

  🧠 The Secret Life of the Mind 🔵 نوشته: ماریانو سیگمان ⚪️ ترجمه: ماندانا فرهادیان 🖋 فرهنگ نشر نو - 1399 🔸 سردرآوردن از کار «عشق»! ❤️ 🔸 مهمانی فرومونی 💙 🔸 به دنبال خزانۀ ایمنی متفاوت 💜 🎹 موسیقی پایانی : هاداوی
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  🔴 زندگی پنهان ذهن 4️⃣

  31:37

  🧠 The Secret Life of the Mind 🔵 نوشته: ماریانو سیگمان ⚪️ ترجمه: ماندانا فرهادیان 🖋 فرهنگ نشر نو - 1399 🔸 چه‌چیز انتخاب‌های ما را تعیین می‌کند؟ 🔸 مسابقۀ همه یا هیچ 🔸 تأثیر موسیقی بر تصمیم‌گیری‌های ما 🔸 قلب دهن‌لق! 💓 🔸 بدن در کازینو 🔸 تصمیم منطقی VS تصمیم شهودی 🎹 موسیقی پایانی : کرفت‌ورک
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  Non perdere nemmeno un episodio di خوانش کتاب برای انسان خردمند. Iscriviti all'app gratuita GetPodcast.

  iOS buttonAndroid button
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  🔴 زندگی پنهان ذهن 3️⃣

  30:08

  🧠 The Secret Life of the Mind 🔵 نوشته: ماریانو سیگمان ⚪️ ترجمه: ماندانا فرهادیان 🖋 فرهنگ نشر نو - 1399 🔸 ماشین حدس و گمان 🔸 قضاوت خوب و بد 🔸 ریشه‌های نژادپرستی 🔸 «شادنفرویده»؛ لذت از غم دیگران 🎹 موسیقی پایانی : پینک فلوید
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  🔴 زندگی پنهان ذهن 2️⃣

  24:49

  🧠 The Secret Life of the Mind 🔵 نوشته: ماریانو سیگمان ⚪️ ترجمه: ماندانا فرهادیان 🖋 فرهنگ نشر نو - 1399 🔸 غریزۀ زبان و نظریۀ چامسکی 🔸 زبان مادری 🔸 اهمیت دوزبانه بودن 🎹 موسیقی پایانی : پینک فلوید
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  🔴 زندگی پنهان ذهن 1️⃣

  21:04

  🧠 The Secret Life of the Mind 🔵 نوشته: ماریانو سیگمان ⚪️ ترجمه: ماندانا فرهادیان 🖋 فرهنگ نشر نو - 1399 🔸 منشاء تفکر 🔸 بچه‌ها چگونه می‌اندیشند؟ 🔸 پیدایش مفاهیم 🔸 سامانۀ اجرایی 🎹 موسیقی پایانی : مایکل جکسن
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  ✳️ چرا زمان با افزایش سن تندتر می‌گذرد؟ ✳️

  12:09

  🔴 فصلی از کتاب : «راستی چرا؟» 🔵 نوشته: جِی اینگرام ⚪️ ترجمه: رضا اسکندری آذر 🖋 نشر خزه - 1399 ⏲️ موسیقی: The Tiger Lilis
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  ✳️ آیا خواب‌ها رنگی‌اند؟ ✳️

  11:37

  🔴 فصلی از کتاب : «راستی چرا؟» 🔵 نوشته: جِی اینگرام ⚪️ ترجمه: رضا اسکندری آذر 🖋 نشر خزه - 1399 🛏 موسیقی: Eurythmics
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  ✳️ معمای دژاوو ✳️

  17:50

  🔴 فصلی از کتاب : «راستی چرا؟» 🔵 نوشته: جِی اینگرام ⚪️ ترجمه: رضا اسکندری آذر 🖋 نشر خزه - 1399 🟦 موسیقی: راجر واترز - دژاوو
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  ✳️ معمای دستان کوتاه تی‌رکس ✳️

  16:08

  🔴 فصلی از کتاب : «راستی چرا؟» 🔵 نوشته: جِی اینگرام ⚪️ ترجمه: رضا اسکندری آذر 🖋 نشر خزه - 1399 🦖 موسیقی: جان ویلیامز - پارک ژوراسیک
 • خوانش کتاب برای انسان خردمند podcast

  ✳️ چرا دُم مارمولک‌ها کنده می‌شود؟! ✳️

  9:44

  🔴 فصلی از کتاب : «راستی چرا؟» 🔵 نوشته: جِی اینگرام ⚪️ ترجمه: رضا اسکندری آذر 🖋 نشر خزه - 1399 🦎 موسیقی: BEEGEES

Accedi a tutto il mondo dei podcast con l’app gratuita GetPodcast.

Iscriviti ai tuoi podcast preferiti, ascolta gli episodi offline e ricevi fantastici consigli.

iOS buttonAndroid button