Avizh Radio | رادیو آویژ podcast

AvizhRadio | SYNTHESIS | Episode 15: Pouyan Bizeh

0:00
1:37:30
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi

رادیو آویژ

بخش SYNTHESIS

فصل یک: معماری چی نیست؟


اپیزود پانزدهم: در 15مین اپیزود سینتزیس و در گفت و گو با پویان بیزه عزیز، سعی میکنیم تا درباره‌ی دانش آینده پژوهی بیشتر بدونیم و راجع به ارتباط معماری و این حوزه از دانش کنکاش میکنیم.


#رادیوآویژ #سینتزیس #پادکست #معماری #پادکست_معماری #پادکست_فارسی #پویان_بیزه #آینده_پژوهی

Altri episodi di "Avizh Radio | رادیو آویژ"