Avizh Radio | رادیو آویژ podcast

Avizh Radio | SYNTHESIS | Episode 16: Ahamd Hosseini - Zahra Akbari

0:00
1:55:33
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi

رادیو آویژ

بخش SYNTHESIS

فصل یک: معماری چی نیست؟


در اپیزود شانزدهم بخش سینتزیس و در گفت و گو با زهرا اکبری و احمد حسینی عزیز، به و ارتباط "امر قدسی" و "معماری" میپردازیم و درباره‌ی تاریخ شکل‌گیری فضاهای نیایش در ادیان ابراهیمی و‌ باورهای اعتقادی دیگر میشنویم.

Altri episodi di "Avizh Radio | رادیو آویژ"