یکی بود یکی نبود - Yeki Bood Yeki Nabood podcast

یکی بود یکی نبود: قسمت چهارم - سارای زیبا

0:00
25:09
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes
گوزل و ساروان عاشق هم شدن، عروسی کردن ، بعد هم صاحب دختری شدن به نام سارا. اونها خوشبخت می شدن اگر....چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به اگر؟
خب با ما همراه باشید تا ببینین چی میشه...

D'autres épisodes de "یکی بود یکی نبود - Yeki Bood Yeki Nabood"

Découvrez le meilleur des podcasts sur l'application GetPodcast.

Abonnez-vous à tous vos podcasts préférés, écoutez les épisodes sans connexion internet et recevez des recommandations de podcasts passionnants.

iOS buttonAndroid button