Lùm Xùm podcast

Vòng Xoáy Mạng Xã Hội

14/08/2022
0:00
20:30
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Từ khi mạng xã hội xuất hiện nó đã thay đổi rất nhiều lối sống, mối quan hệ, thế giới quan của mỗi chúng ta. Là những người trẻ hội nhập từ rất sớm với mạng xã hội, chị Lùm và em Xùm sẽ chia sẻ những góc nhìn khác nhau về quan điểm sử dụng mạng xã hội ,các mối quan hệ được mất, về những cơ hội công việc liên quan đến mạng xã hội trong tập này.

D'autres épisodes de "Lùm Xùm"