Lùm Xùm podcast

Hướng Nghiệp

04/11/2022
0:00
34:42
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Chị em Lùm Xùm là những người trẻ từng trải nghiệm qua rất nhiều nghề nghiệp ở những môi trường khác nhau. Có những nghề nghiệp liên quan đến các ngành đã học nhưng cũng có những nghề tay trái phải đi lên bằng con số 0. Hai đứa mình đã từng lăn lộn như thế nào để theo đuổi đam mê và đảm bảo tài chính, mời các bạn cùng theo dõi nha. 

D'autres épisodes de "Lùm Xùm"