Lùm Xùm podcast

Bạn Thân Mình Yêu Người Yêu Mình

10/02/2023
0:00
19:57
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Có ai đã từng rơi vô hoàn cảnh trớ trêu là bạn thân mình lại yêu người yêu mình chưa. Lúc này mình sẽ chọn bạn hay chọn người yêu hay lựa chọn yêu thương chính mình. Chị em Lùm Xùm vốn đã lùm xùm nay lại rơi vào tình huống vô cùng lùm xùm như vậy thì sẽ xử lý ra sao. 

➭Nhà chung của chị em Lùm Xùm:
instagram: https://www.instagram.com/lumxum.podcast
facebook: https://www.facebook.com/lumxum.podcast
tiktok: https://www.tiktok.com/@lumxum.podcast
email: [email protected]

➭ Nhà riêng của chị Thỉ em No:
Nino: 
https://www.instagram.com/ninomars
https://www.facebook.com/hello.philliple
https://www.youtube.com/philliple
Iris:
https://www.instagram.com/iricao
https://www.facebook.com/iriscao
https://www.youtube.com/Theiriscao

D'autres épisodes de "Lùm Xùm"