Lùm Xùm podcast

Ai Là Ai Và Đây Là Đâu?

02/06/2022
0:00
30:54
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Để ghi dấu cho sự tái ngộ lần này dưới cái tên chị Lùm và em Xùm, podcast sẽ nói về nhiều điều hay ho chưa từng được tiết lộ của hai đứa và thông qua những câu hỏi ngẫu hứng, các bạn sẽ biết thêm về độ hiểu ý của cặp đôi lùm xùm này nhé.

➭Nhà chung của chị em Lùm Xùm:
instagram: https://www.instagram.com/lumxum.podcast
facebook: https://www.facebook.com/lumxum.podcast
tiktok: https://www.tiktok.com/@lumxum.podcast
email: [email protected]

➭ Nhà riêng của chị Thỉ em No:
Nino: 
https://www.instagram.com/ninomars
https://www.facebook.com/hello.philliple
https://www.youtube.com/philliple
Iris:
https://www.instagram.com/iricao
https://www.facebook.com/iriscao
https://www.youtube.com/Theiriscao

D'autres épisodes de "Lùm Xùm"