تاریخ علم و اندیشه podcast

سادگی در تاریخ نجوم

0:00
2:06:30
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

سادگی یکی از معیارهای دانشمندان برای انتخاب میان نظریه‌ها است. گالیله و اینشتین نظریات خود را در فیزیک ساده‌ می‌دانستند. در تاریخ نجوم می‌بینیم که از زمان بطلمیوس و سپس آثار منجمان دوران اسلامی صراحتا به این معیار توجه داشتند. در مدلهای غیربطلمیوسی با اینکه تعداد افلاک بیشتر می شود ولی به ظرافت مدلها توجه داشتند.


سخنرانی امیرمحمد گمینی با همکاری محمدمهدی صدرفراتی

در موسسه حکمت و فلسفه ایران

آبان 1400

با تشکر از دکتر حسن امیری‌آرا


ویدئو

https://www.aparat.com/v/EU6AQ


مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039368121001916

D'autres épisodes de "تاریخ علم و اندیشه"