تاریخ علم و اندیشه podcast

مطالعۀ تاریخ علم دوران اسلامی چه فایده‌ای در فهم تاریخ جهانی علم دارد؟

0:00
18:28
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

دیدگاه‌های پروفسور رشدی راشد دربارۀ جایگاه و اهمیت تاریخ علم دوران اسلامی در فهم تاریخ علم جهانی

از افراط و تفریط در جایگاه علم دوران اسلامی بپرهیزیم. نه زیادی بزرگش کنیم و نه زیادی بی اهمیت جلوه‌اش دهیم. پروفسور رشدی راشد از دانشگاه پاریس 7 در طول فعالیت پژوهشی خود نشان داد که چرا ما برای فهم نوآوری‌های دکارت و فرما لازم است آثار خیام و طوسی را در ریاضیات درک کرده باشیم.


متن پادکست

https://rtis2.ut.ac.ir/media/?f_name=paper_upload&path=uploads/articles/papers/Gamini-Khedmat_Khianat.pdf&activity_id=98841959


معرفی کتاب

«تاریخ و فلسفۀ علم: مقالاتی از رشدی راشد و درباره‌ او»

حسین معصومی همدانی

https://www.hermespub.ir/product/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85/


باتشکر ویژه از آرش رسولیان به خاطر ضبط، تدوین، و انتخاب موسیقی

از پادکست

amusic

تاریخ موسیقی

https://castbox.fm/app/castbox/player/id1409959

D'autres épisodes de "تاریخ علم و اندیشه"