0:00
31:16
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos

山涧小溪流水声伴随古寺钟声能很快地让人静下来,进入放松或者需要专注的状态,适合头脑放空,或者阅读自习时作为背景音乐