سینما شهرِ قصّه podcast

سینما شهرِ قصّه

Cinemashahreghesse

درباره دغدغه‌های همهٔ ما، از زبان فیلم‌ها و فیلم‌سازان

2 episodios

Descubre los mejores podcast en la aplicación gratuita de GetPodcast.

Suscríbete a tus podcast favoritos, escucha episodios cuando estés sin conexión y déjate sorprender por las recomendaciones personalizadas.

iOS buttonAndroid button