داستان هاى شاهنامه براى كودكان podcast

داستان هاى شاهنامه براى كودكان

Bahareh Amouzad Khalili

در اين پادكست تلاش ميكنيم كه شاهنامه ى فردوسى را با كمى تغيير و بصورت داستان براى كودكان روايت كنيم تا نسل جديد ما با اين گنجينه ى ارزشمند ادبيات فارسى آشنا شوند. هر قسمت جديد روز سى ام هر ماه ارائه مى شود. لطفا نظرات و انتقادات و پيشنهادات خود را در اينستاگرام @shahnamehkoodak مطرح كنيد.

24 episodios

Descubre los mejores podcast en la aplicación gratuita de GetPodcast.

Suscríbete a tus podcast favoritos, escucha episodios cuando estés sin conexión y déjate sorprender por las recomendaciones personalizadas.

iOS buttonAndroid button