Paragraph | پادکست پاراگراف podcast

Paragraph | پادکست پاراگراف

PersianBMS

در هر قسمت از پاراگراف خیلی کوتاه در مورد موضوع روز بولتن صحبت می‌شود. پاراگراف دریچه‌ای است برای ورود به موضوع روز بولتن.

54 Episoder