Näravårdpodden - en podcast från SKR podcast

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.

121 Episoder