Hosť Andrey Poláčkovej podcast

Zuzana Mlkvá Illýová - právnička (2.7.2021 13:05)

0:00
27:51
Spol 15 sekunder tilbage
Spol 15 sekunder frem
Zuzana Mlkvá Illýová: Právo je drina, ale aj tréning - čím viac robíte, tým lepší ste. Talkshow Hosť Andrey Poláčkovej pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

Flere episoder fra "Hosť Andrey Poláčkovej"