دیزاین در دیوار podcast

دیزاین در دیوار

Divar UX Team

پادکست «دیزاین در دیوار» فرصتیه تا بتونیم دربارهٔ پژوهش، دیزاین و لیدرشیپ با همدیگه گفتگو کنیم، یاد بدیم و یاد بگیریم.

2 Episoder