زندگی شاد روزانه با جویس مایر podcast

پس گرفتن آن چیزی که متعلق به شماست ۲-۱

0:00
23:41
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

ما آرزوی تغییر را داریم و می خواهیم، اما از آن می ترسیم. بیاموزید که چگونه خدا می تواند به شما کمک کند که زندگی قدیمی را رها کنید و زندگی جدیدی را که به شما ارائه می دهد، بدست آورید.

Weitere Episoden von „زندگی شاد روزانه با جویس مایر“