زندگی شاد روزانه با جویس مایر podcast

با افکار خود هدایت نشوید ۳-۲

0:00
25:13
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

ممکن است فکر کنیم از خیلی چیزها آگاهی دارید، اما اگر در عشق خدا قدم برداریم، متوجه می‌شود که آگاهی شما بسیار محدود است! دریابید که چرا.

Weitere Episoden von „زندگی شاد روزانه با جویس مایر“