حس خوب podcast

نوع بهتری از خودت باش

22.3.2021
0:00
7:19
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts
به‌ زودی فردا به دیروز تبدیل می‌شه ، هفته‌ی آینده به هفته‌ی گذشته و تو همچنان خودت باقی می‌مونی. پس هر روز برای رسیدن به هدفات سخت‌تر تلاش کن و نوع بهتری از خودت باش.