داستان های کوتاه podcast

اهریمن پیر قسمت #۱ (پرل اس.باک)

0:00
12:34
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts
خلاصه:(افرادی که در یک دهکده کوچک زندگی ارامی دارند و گذشته ای بی حاشیه گفتار جنگی بی رحمانه میشوند.....)

Weitere Episoden von „داستان های کوتاه“