داستان های کوتاه podcast

داستان های کوتاه

Shide Ghorbani

برای شنیدن داستان های کوتاه از نویسندگان مطرح دنیا همراه من باشید علاوه بر این همراه شما هستیم با اطلاعاتی نظیر زندگینامه نویسندگان ، حس خوب ، شعر و ... از اینکه شنونده من هستید سپاسگذارم .. Instagram :shide.ghorbani

11 Episoden