Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR

Datatilsynet

Denne podcast handler om GDPR (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelse og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. I hvert afsnit indtager forskellige medarbejdere fra Datatilsynet rollen som vært og fortæller om et emne, der er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Vi taler blandt andet om, hvad personoplysninger egentlig er, og hvordan du må behandle dem. Vi taler også om både sletning og samtykke, og hvis du er i tvivl om, hvad en risikovurdering er, og hvordan du laver den, er der også hjælp at hente. Er du i tvivl om, hvad sikkerhedsbrud er, eller hvordan man håndterer dem, kan du også finde svar i denne podcast. Læs mere om GDPR og databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og følg os også gerne på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/15201312/, hvor du kan finde de seneste afgørelser, vejledninger og andre relevante nyheder.

21 Episoden

 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #21 Tredjelandsoverførsler - situationen efter Schrems II

  34:13

  Denne episode bygger videre på episode 10 om tredjelandsoverførsler (https://soundcloud.com/datatilsynet/10-tredjelandsoverforsler-hvornar-og-hvad-gaelder), efter EU-Domstolen har afsagt dom i Schrems II-sagen, der vedrører brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter og Privacy Shield ved overførsel af personoplysninger til tredjelande. Episoden dykker ned i konsekvenserne af Schrems II-afgørelsen med fokus på overførselsværktøjer, supplerende foranstaltninger, de fire essentielle garantier og et essentielt, ækvivalent beskyttelsesniveau. Værterne er IT-sikkerhedsspecialist Allan Frank og fuldmægtig Lea Bruun fra Datatilsynet. Du kan læse mere om Schrems II-afgørelsen og tredjelandsoverførsler her: https://www.datatilsynet.dk/internationalt/schrems-ii https://www.datatilsynet.dk/internationalt/tredjelandsoverfoersler
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #20 Fælles dataansvar - når der er mere end én dataansvarlig

  23:01

  Hvad betyder fælles dataansvar? Hvornår kommer begrebet i spil? Og hvilke krav skal man opfylde, når man deler dataansvaret med en anden part? De spørgsmål kan du blive klogere på ved at lytte til denne episode. Værterne er kontorchef Anders Aagaard og IT-sikkerhedsspecialist og jurist Allan Frank.
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  Verpasse keine Episode von Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR und abonniere ihn in der kostenlosen GetPodcast App.

  iOS buttonAndroid button
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #19 Børn og unge - deling af billeder

  6:51

  Den her episode er særligt for dig, som er barn eller ung. I episoden får du svar på, hvad der er god stil, og hvad reglerne siger, når man deler billeder på internettet: Hvad skal man tænke over, når man deler billeder af andre? Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil have billeder af sig selv slettet? Læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/boern-og-unge Værterne er Laura på 10 år og jurist i Datatilsynet Lise Fredskov.
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #18 Kreditoplysninger og spærrelister

  9:25

  Kreditoplysningsbureauer lever af at bedømme økonomisk soliditet og kreditværdighed. I denne episode kan du høre om, hvornår, hvordan og hvor længe kreditoplysningsbureauer må behandle (f.eks. registrere og videregive) personoplysninger (https://www.datatilsynet.dk/Media/A/6/Kreditoplysningsbureauer.pdf). Episoden berører også advarselsregistre, herunder spærrelister. Værterne er jurist Kenni Elm Olsen og kommunikationsmedarbejder Natascha Helverskov Jørgensen.
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #17 Dataansvarlige og databehandlere

  17:31

  Hvis man er dataansvarlig og benytter sig af en databehandler, skal man indgå en databehandleraftale og skal føre tilsyn med sin databehandler (https://www.datatilsynet.dk/emner/dataansvarlig-og-databehandler). Men hvordan finder man ud af, hvad der er hvad, og hvordan gør man i praksis? Vi taler om forskellene på dataansvarlige og databehandlere, om databehandleraftaler, tilsyn med databehandlere og konceptet underdatabehandlere. Værterne er jurist Camilla Andersen og kommunikationskonsulent Anders Due.
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #16 Behandling af oplysninger om besøgende på hjemmesider

  23:19

  Hvis man behandler personoplysninger om sine hjemmesidebesøgende, vil det ofte være med samtykke som det retlige grundlag (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger/). For at sådan et samtykke kan anses for at være gyldigt efter GDPR, skal det opfylde en række krav - det skal blandt andet være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Værterne er jurist Makar Juhl Holst og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #15 Privacy by design og privacy by default

  10:32

  Denne episode handler om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Vi lægger ud med at klargøre, hvad begreberne egentlig dækker over, og dernæst taler vi om, hvordan man som dataansvarlig får styr på databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger – hvad og hvor meget kan man selv gøre som dataansvarlig? Her kan du læse mere om privacy by design https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/indbygget-databeskyttelse-privacy-by-design Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder. Værten it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #14 Cloudbaserede tjenester - er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?

  16:34

  Denne episode handler om cloudbaserede tjenester set i forhold til databeskyttelse. Vi taler bl.a. om, hvad en cloudservice egentlig er, og om der er særlige regler for dem. Vi taler også om, hvilke af databeskyttelsesreglerne (GDPR), der er af særlig betydning ved cloudbaserede tjenester. Desuden kan I blive klogere på, hvad man som mindre virksomhed skal være opmærksom på i forhold til sin cloudleverandør, og hvilke krav man kan stille til sin leverandør. Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Viktor Herskind og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #13 Hvad er et sikkerhedsbrud, og hvad gør jeg, hvis der opstår et sikkerhedsbrud?

  13:03

  Denne episode har fokus på, hvordan man identificerer et sikkerhedsbrud, og hvilke skridt man som dataansvarlig skal tage, hvis der er sket et sikkerhedsbrud. Du kan læse meget mere i Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden https://www.datatilsynet.dk/media/6558/haandtering-af-brud-paa-persondatasikkerheden.pdf Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Zenia Dinesen og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.
 • Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR podcast

  #12 Hvad er en risikovurdering, hvornår skal jeg lave den, og hvordan gør jeg?

  15:28

  I dette afsnit taler vi om, hvad databeskyttelse er, og hvorfor reglerne for databeskyttelse (GDPR) er vigtige. Vi har særligt fokus på brugen af risikovurderingen som det, der danner grundlaget for alle vurderinger, den dataansvarlige skal foretage. Vi taler også om, hvad en risikovurdering er, og hvordan den lettest kan foretages og dokumenteres. Her kan du læse mere om risikovurderinger: https://www.datatilsynet.dk/Media/4/8/Risikovurdering.pdf Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Zenia Dinesen og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.

Hol dir die ganze Welt der Podcasts mit der kostenlosen GetPodcast App.

Abonniere alle deine Lieblingspodcasts, höre Episoden auch offline und erhalte passende Empfehlungen für Podcasts, die dich wirklich interessieren.

iOS buttonAndroid button
© radio.de GmbH 2021radio.net logo