پادکست فارسی میخوانم که بشنوید podcast

پادکست فارسی میخوانم که بشنوید

Hakan Heydari

من حاکان حیدری هستم و در این پادکست قراره کتاب هایی که دوست دارم و دوست دارید رو صوتی کنم. برای حمایت و ارتباط با من فقط کافیه اینستاگرامم رو فالو کنید @hakan_heydari

4 Episoden